Disclaimer

Versie 1.1
Bijgewerkt op 5 september 2019

Om gebruik te maken van www.soapcrush.nl (www.magnetischezeephouders.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt van je verwacht dat je kennis hebt genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaardt.

Gebruik van informatie
Soap Crush streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Soap Crush niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Soap Crush aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Soap Crush en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Soap Crush garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Soap Crush corresponderen, accepteer je dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Soap Crush heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Soap Crush aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Soap Crush zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Soap Crush daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.